Logo Projector

สร้างกิมมิคให้กับร้าน หรือตกแต่งงานอีเว้นท์ ด้วย Logo Projector เครื่องฉายโลโก้
ฉายได้ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว